9 Kasım 2016 Çarşamba

Prof.Dr. Şule Pfeiffer Taş

Atölye Yöneticisi
Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

Atölye Yöneticisi Yardımcısı: 
Arş.Gör. Doğu Gündoğdu
Atılım Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarımve Mimarlık Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi

Çalıştay Başlığı: Emoji Kütüphaneleri İçin Emoji Üretimi

Amaç: Kültürel aktarımla, neolitik çağdan günümüze bir iletişim aracı olarak kullanılan Anadolu Kökenli göstergelerin tanıtılması ve günümüz iletişim gereksinimlerine uyarlanarak kültürel sürekliliğinin sağlanması.

Malzemeler: Bilgisayar (vektörel ve görüntü işlem programları)


Hiç yorum yok: