Atölye Sorumluları

Atölye Yöneticisi:      Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
       Atılım Üniversitesi
       Güzel Sanatlar Tasarımve Mimarlık Fakültesi
       Grafik Tasarımı Bölümü Başkanı

Atölye Yönetici
Yardımcısı:                 Araş. Gör. Doğu Gündoğdu
       Atılım Üniversitesi
       Güzel Sanatlar Tasarımve Mimarlık Fakültesi
       Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi

Atölye Konusu :         Emoji Kütüphaneleri İçin Emoji Üretimi

Amaç                           Kültürel aktarımla, neolitik çağdan günümüze bir iletişim aracı olarak kullanılan
Anadolu Kökenli göstergelerin tanıtılması ve günümüz iletişim gereksinimlerine uyarlanarak kültürel sürekliliğinin sağlanması

Malzemeler:                 Bilgisayar (vektörel ve görüntü işlem programları)
                                      Çeşitli kalemler
                                      Eskiz kağıtları


Atölye Yöneticisi:      Doç. Çiğdem Demir
                                     Gazi Üniversitesi
                                     Güzel Sanatlar Fakültesi
                                     Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

Atölye Konusu :        Kişiselleştirilmiş Ekran Koruyucu Tasarımı

Amaç:                          Letraset (sadece bu malzeme hoca tarafından getirilecektir), çini mürekkebi birleşkesiyle illüstratif ve tipografik kişisel bir görsel iletişim kurgusu yaratmak. Tasarımcı kimliğinin yansıtıldığı sayısal ortamda hareketlendirilen bir ekran koruyucu (screensaver) tasarlamak. Bu egzersizle öğrenci, tasarımcı kimliğini görselleştirmeyi deneyimler. Bunu yaparken geleneksel malzemeden sayısal ortama, farklı alanlarda çalışarak Mutlu Kazalar (Happy Accidents) yaratıcılık tekniğini deneyimler.
 
Malzemeler:              Çini Mürekkebi (2 şişe, siyah)
Kaligrafi Fırçası ya da Ucu sivrilen tipte Fırça (orta boy ya da büyük boy)
50x35 Boyutunda Beyaz Canson vb. Kağıt (En az 2 tane)
A3 Boyutunda Canson vb. Kağıt (En az 4 tane)
                                     Bilgisayar (AD Flash, vektörel ve görüntü işlem programları)
Eskiz kağıdı / defteri
Kurşun kalem


Atölye Yöneticisi:       Yrd. Doç. Halime TÜRKKAN
                                      Başkent Üniversitesi
                                      Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
                                      Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü
                                      Grafik Tasarımı Programı

Atölye Konusu :        Alfabe tasarımı

Amaç:                          Sosyokültürel yapının değişimi ve dijital gerçekliğin hayatımızda önemli bir kesiti kaplaması (iş yerlerimizde, sosyal hayatta vs.) sonucunda yazının kullanım alanları ve kullanım biçimleri değişmektedir. Atölye çalışmasının amacı, bu yeni yaşam biçimini anlatan, onunla uyum sağlayan, ya da onu eleştiren bir alfabe tasarımı oluşturmak, bu yeni kültürün etkilerini tasarlanan harfler, rakamlar ve noktalama işaretlerine yansıtmak, yaratıcı, yenilikçi, özgün ve gelecekçi abeceler üretmektir.
                              
Malzemeler:                 Eskiz malzemeleri (kağıt, kalem, marker)
                                      Bilgisayar  (Adobe Illustrator, Adobe InDesign)
                                      Baskı makinası
                                      Fotoğraf makinesi
                                     
                                      Her tür malzeme kullanımı serbesttir.
                                      Projeler dijital baskı olarak teslim edilecektir.
Atölye Yöneticisi:      Yrd.Doç. Zülfükar Sayın
                                      Hacettepe Üniversitesi
                                      Güzel Sanatlar Fakültesi
                                      Grafik Bölümü öğretim üyesi

Atölye Konusu :         ‘biyograçip’*

Amaç:                          Her an başkalaşan dünyadaki değişim ve gelişmeler karşısında -ya da yaşananlarla birlikte- birey olma savaşımı veren özneyi yansıtıcı göstergeler tasarlamak. Söz konusu özne, tasarımcının kendisi olabileceği gibi başkaları da olabilir. Yapılacak tasarımlar, bilgi ve iletişim tümleştirici “çip/chip” ögesinden esinle geliştirilen, öznenin yaşantılarını imleyici göstergeler olacaktır.

Araç-gereç:                Tasarımların geliştirilmesinde kullanılacak teknik serbest olup,
öğrenciden; adobe illüstratör, adobe photoshop vb. görüntü geliştirme yazılımları yüklenmiş bir bilgisayar ve eskiz geliştirme süreçlerinde kullanacağı çeşitli çizim ve boyama gereçleri ile kağıtlar bulundurması beklenir.

                                      *biyograçip, biyografi ve çip sözcüklerinden oluşturulmuş bir göstergedir.Atölye Yöneticisi:      Çağatay ALPAY
                                      Bilkent Üniversitesi
                                      Güzel Sanatlar, Tasarım ve MimarlıkFakültesi
                                      Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi

Atölye Konusu :         Ana Konu: Yeni Kültür Göstergesi – Sokak Sanatı – Hareketli Yazı Karakteri Tasarımı
Teknik: Hareketli Grafik ve Cel Animasyon Film Tekniği Kapsamında, Hareketli GIF Tasarımı

Amaç:                   “Yeni Kültür Göstergeleri” başlığı altında gerçekleştirilecek olan çalıştay atölyesinde; hareketli görüntü üzerine disiplinlerarası bir çalışma yaptırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Sokak Sanatı’nın içerisinde yer alan ilüstratif tipografi yaklaşım biçimleri, günümüz hareketli görüntü göstergeleri arasında yer alan “Hareketli GIF (Animated GIF)” tekniği ile yorumlanarak, öğrencilere “Kinetik Tipografi” üzerine bir çalışma yaptırılacaktır.
                              
                                      Örnek:
                                      http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2014/05/insagif-4.gif
                                      http://beautifuldecay.com/wp-content/uploads/2014/05/insagif3.gif

Malzemeler:               Eskiz aşaması için gerekli malzemeler: Kağıt, kalem vb.,
                                      Tarayıcı (Scanner)
                                      Laptop/Notebook,
                                      Yazılımlar: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Apple Quicktime
                                      Sergileme: Projeksiyon CihazıAtölye Yöneticisi:      Öğr. Gör. Vedat Güntay
                                      TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
                                      Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
                                      Görsel İletişim Tasarımı Bölümü


Atölye Konusu :        Doğanın özelliklerini matematiği/bilgisayar grafiğini kullanarak tasarım                                                          yapabilir miyiz?

Amaç:                   Doğanın özelliklerini bilgisayarın matematiksel ifadelerinden faydalanarak ve hesaplama gücünü kullanarak tasarım yapabilme. Tasarım temel ilke ve elemanlarından yararlanarak, çok basit bir eleman ile kusursuz detaylı parçaları sonsuz olarak tasarlayabilmeyi öğrenebilme. Bu anlamda görüntü tasarımının kapsamını genişletebilme ve grafik tasarımı / görsel iletişim tasarımı formlarını zenginleştirerek, tasarım konusuna farklı yaklaşımlar getirebilme.

Malzemeler:                Bilgisayar (vektör ve bitmap tabanlı programlar)
                                      Dijital çizim tableti
                                      Kağıt ve kurşun kalem (eskiz oluşturma için)

                                      Cetvel, Gönye, Pergel.

Hiç yorum yok: